fbpx

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ(Teslimat ve İade Sözleşmesini de içermektedir.)

 

 1. TARAFLAR

 

Bir yanda İçerenköy Mah. Eryılmazlar Sok. Kemal Bey İş Hanı No: 2 Kat:2 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan MATEMATİK RÖNTGENİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (MATEMATİK RÖNTGENİ ve www.mathsey.com) ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi kabul eden gerçek kişi arasında işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulmuştur.

 

Bu sözleşmede MATEMATİK RÖNTGENİ ve ALICI ayrı ayrı Taraf ve müştereken Taraflar olarak geçecektir.

 

 1. TANIMLAR

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

MATEMATİK RÖNTGENİ: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: MATEMATİK RÖNTGENİ’ne ait www.mathsey.com internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti MATEMATİK RÖNTGENİ’ne ait internet sitesi www.mathsey.com üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: MATEMATİK RÖNTGENİ ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: MATEMATİK RÖNTGENİ ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

 1. KONU

 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, MATEMATİK RÖNTGENİ’ne ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

 

Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, adedi) MATEMATİK RÖNTGENİ’ne ait www.mathsey.com internet sitesinde yayınlanmaktadır. MATEMATİK RÖNTGENİ tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ürün ya da hizmet sayfasında gösterilmiştir.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş sonrasında e-fatura olarak teslim edilecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
  • ALICI, MATEMATİK RÖNTGENİ’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, MATEMATİK RÖNTGENİ tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI veya ALICI’nın gösterdiği erişimine açılır. Bu süre içinde hizmetin ALICI’ya sağlanamaması durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
  • MATEMATİK RÖNTGENİ, Sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • MATEMATİK RÖNTGENİ, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  • ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, MATEMATİK RÖNTGENİ’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • MATEMATİK RÖNTGENİ, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini MATEMATİK RÖNTGENİ’nden talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, MATEMATİK RÖNTGENİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için MATEMATİK RÖNTGENİ’ni sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • MATEMATİK RÖNTGENİ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle MATEMATİK RÖNTGENİ’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
  • Teslimden sonra mal/hizmetin özenle kullanılması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
  • ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, MATEMATİK RÖNTGENİ, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise MATEMATİK RÖNTGENİ, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
  • ALICI, MATEMATİK RÖNTGENİ’ne ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, MATEMATİK RÖNTGENİ’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, MATEMATİK RÖNTGENİ’nin ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  • ALICI, MATEMATİK RÖNTGENİ’ne ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
  • ALICI, MATEMATİK RÖNTGENİ’ne ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
  • MATEMATİK RÖNTGENİ’ne ait internet sitesinin üzerinden, MATEMATİK RÖNTGENİ’nin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
  • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MATEMATİK RÖNTGENİ’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

 • Mesafeli sözleşmenin hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar MATEMATİK RÖNTGENİ’ne aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde MATEMATİK RÖNTGENİ’ne iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler: 

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 • MATEMATİK RÖNTGENİ, işbu Sözleşme kapsamında vakıf olduğu Kişisel Verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükteki mevzuat uyarınca getirilen tüm kural ve yükümlülüklere uygun şekilde koruyacağını, bu kapsamda, KULLANICI’ya dair edindiği her türlü Kişisel Veri’nin korunmasına ve işlenmesine dair ilke ve yükümlülüklere uyacağını, bunların ihlali halinde bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Bu kapsamda MATEMATİK RÖNTGENİ işbu Sözleşme konusu araç kiralama hizmetinin ifası için edinilmesi, işlenmesi veya hizmet aldığı üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlar ile paylaşması zorunlu olan KULLANICI’lara ait kişisel veriler dışında hiçbir şekilde ilgili KULLANICI’nın önceden verilmiş açık rızası olmaksızın, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Kişisel Verilerini işleyemez, amaçları dışında kullanamaz, üçüncü kişilere aktaramaz.
 • MATEMATİK RÖNTGENİ, işbu Sözleşme kapsamında hukuka uygun bir şekilde edindiği ve işlediği Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve bu Kişisel Veri’lerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • MATEMATİK RÖNTGENİ, KULLANICI’lar ile ilgili öğrendiği Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerinin sunulması amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük işbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde dahi devam eder.
 • MATEMATİK RÖNTGENİ, KULLANICI’nın Kişisel Verilerinin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu derhal KULLANICI’ya bildirecek, herhangi bir zarar oluşmaması veya mevcut zararın büyümesinin engellenmesi için KULLANICI’ya gerekli teknik ve idari tedbirler konusunda derhal destek verecektir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurul’una yapılması gereken başvuru çerçevesinde KULLANICI’nın talebi halinde, başvuru sürecinde KULLANICI’ya gerekli detaylı açıklamaları yazılı olarak sağlayacaktır.

 

 1. MÜNHASIR OLMAMA

 

İşbu Sözleşme’deki hiçbir ifade taraflar arasında münhasırlık ilişkisi bulunduğuna işaret etmez. Taraflar, ALICI’nın benzer hizmetleri üçüncü kişilerden sağlama hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. YETKİ

 

İşbu Sözleşme’nin yorumunda ve/veya işbu Sözleşme sebebiyle ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. TEBLİGAT

 

Taraflar, işbu Sözleşme’de ve sözleşme öncesi internet sayfası üzerinden bildirdikleri adreslerinin (ev, işyeri, e-posta vs.) kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak e-posta dahil tüm bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. FERAGAT SAYILMAMA

 

Tarafların işbu Sözleşme’de tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

 

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

 

İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

14 Maddeden ibaret işbu Sözleşme bütün koşulları okunup ALICI tarafından kabul edilmiştir.

 

MATHSEY Hakkında Detaylı Bilgi Alın

MATHSEY ile alakalı daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.